KOMPRESSORIN ASENNUSOHJE

Olkaa hyvä ja lukekaa kompressorin asennusohje, koska se auttaa välttämään mahdollisia virheita kompressorin asennuksessa.

1. Asenna kaikki kompressorin lisävarusteet samalle asemalle, joka oli merkattu vanhan kompressorin irrottamisessa.
2. Ilmajärjestelmän korkeapaineputkistoon kerääntyy paljon hiiliä, siksi kaikki putket on vaihdettava.
3. Jos auto on varustettu ilmakuivausjärjestelmällä, silloin täytyy vaihtaa suodatin että uusi kompressori pysyy kunnossa.
4. Irrota ilmasäiliön tarkastusventiili ja varmista, että sen sisältö on puhdas ja viaton.
5. Jos kompressorissa on ESS-järjestelmä ja säätöventiili, varmista, että se on kunnossa. Jos epäilet vikaa, säätöventiili on vaihdettava kokonaan.
6. Tarkista ilmapuhdistuslaite ja asenna uusi suodatin.
7. Kompressorin yksittäiset öljyputket on vaihdettava.
8. Vaihda päinvastaiset öljyputket jos ne ovat tukossa.
9. Tarkista tiivisteiden kunto. Käytä vain sopivat tiivisteet öljyputkien likaantumisen välttämiseksi.
10. Varmista, että hihna ja hammaspyörät ovat kiinnitetty. Epäkunnolliset hammaspyörät on vaihdettava.
11. Tarkista putkien liitteiden kunto. Myös kompressorin toiminnassa ei saa olla ylimääräistä aantä.
HUOM!
Kompressori on asennettava näiden ohjeiden mukaan.
Toimittaja ei ole vastuussa kompressorin ja moottorin vioista, jotka ilmenevät sopimattomien materiaalien käytön takia.
Takuu ei enää ole voimassa, jos kuluttaja ei noudata asennusohjeita.
Noudattamalla asennusohjeita kompressori pysyy kestävänä.