Kompressori paigaldusjuhend

Kompressori paigaldamise juhend Lugege ja järgige neid juhiseid, et vältida kompressori rikkeid ja kahjustumist.
1. Paigaldage kõik kompressori kinnitused samale positsioonile, mis on märgitud vana kompressori eemaldamisel.
2. Vahetage survetorustik. Sinna koguneb süsinik ja survetorustik tuleb välja vahetada olenemata toru välisest väljanägemisest.
3. Kui masin on varustatud õhukuivatiga, siis on tarvis vahetada ka filterelement , et vältida asenduskompressori kahjustusi.
4. Eemaldage õhupaagi kontrollklapp ja veenduge, et seal ei ole ummistusi ega purunenud osi.
5. ESS-süsteemi ja regulaatorklapiga kompressorite puhul veenduge, et regulaatorklapp töötab 100%liselt. Kahtluse korral vahetage regulaatorklapp välja, et vältida kompressori enneaegseid rikkeid.
6. Kontrollige õhupuhastit ja paigaldage uus filtri element.
7. Kompressoritel, millel on eraldi õlitorud, tuleb vahetada õlitoru.
8. Kontrollige, et õli tagasivool on vaba. Alati vahetage tagasivoolutoru, kui on märku selle paisumisest.
9. Kontrollige tihendite seisukorda. Kasutage selleks ainult spetsiaalselt ettenähtud tihendeid. Ebakvaliteetsed tihendid võivad mureneda ja ummistada õlikanaleid ja -torusid.
10. Veenduge, et rihma- ja hammasrattad on kinnitatud. Hammasrattaid ja muhvid tuleb vahetada, kui on märgata kulumist või kahjustusi.
11. Tehke toimimise ja lekketest. Pöörake erilist tähelepanu torude ühenduskohtadele ja kontrollige, et seal ei ole õli-, õhu- ega jahutusvedeliku lekkeid. Lisaks kuulake, et kompressori töötamisel ei kostuks võõraid helisid.
TÄHTIS
Kompressor tuleb paigaldada juhiste järgi, mis on esitatud sellel kaardil.
Tarnija ei vastuta kompressori ja/või mootori kahjustuste eest, mis on tingitud sobimatute materjalide kasutamisest.
Toode kaotab garantii, kui ei järgita juhendeid.
Kaitse oma investeeringut!
Kõiki soovitusi järgides kindlustate kompressori optimaalse jõudluse ja kasutusea.